Hakkımızda

TS EN ISO/IEC 17025 standardında öngörülen tüm gereksinimleri karşılamak ve kuruluş içerisindeki tüm faaliyetler için prosedürler oluşturulmuştur.Bütün aşamalarında en yeni otomasyon yazılım programı kullanılarak ; müşterilerimize doğru , güvenilir ve hızlı deney sonuçları üreterek memnuniyetin sağlaması amaçlanmıştır.

Akre Su Analiz Laboratuvarı ; Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Kimya Laboratuvarı Birimleri ‘ ndeki tüm analizlerini standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı ‘ nda her analiz öncesi ve sonrasında ; geçmiş analizlere ait kalıntılar için temizlik ve sterilizasyon işlemleri uygun bir şekilde yapmaktadır.

Akre su analiz laboratuvarına numuneleri kendiniz getirebilirsiniz veya havuzunuz için numune alma hizmetini AKRETEST, deneyimli biyolog ya da kimyager tarafından standartlara uygun şekilde gerçekleştirerek, Numune alma aracı ile laboratuvara ulaştırır. Böylece deney sonuçlarının doğruluğu ve güvenilirliğini teminat altına alabilirsiniz

Vizyon ve Misyonumuz

Akre Su Analiz Laboratuvarı ; müşteri memnuniyeti , dürüstlük , doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeden , konusunda sürekli olarak eğitilen , deneyimli ve uzman personeli ile uluslararası geçerliliği olan , güncel ISO metotlarını kullanarak en yeni cihazlar ile güvenilir ve hızlı sonuçlar vermektedir.

Gizlilik ve Tarafsızlık

Akre Su Analiz Laboratuvarı ; çalışmalarında bağımsızlığı , tarafsızlığı ve gizliliği sağlamak için çalışan her personel ile “Tarafsızlık Beyanı ve Gzlilik Sözleşmesi” yapmakta ve vermiş olduğu hizmetler süresince kuruluşlar hakkında öğrendiği bilgileri gizli tutmayı , bunları üçüncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder.