DENETİM HİZMETLERİMİZ

Personel hijyen kontrolleri

Personel ellerinden swap ile alınan örneklerin ekimleri uluslar arası metotlardan uyarlanan işletme içi metoda göre yapılmaktadır.

Analiz  Adı

Kontrol Uygulaması

Aerobik koloni sayımı

Swap

Escherichia coli sayımı

Swap

Koliform  sayımı

Swap

Ekipman Hijyen Kontrolleri

Ekipmanlar üzerinden swap ile alınan örneklerin ekimleri uluslar arası metotlardan uyarlanan işletme içi metoda göre yapılmaktadır.

  Parametre  Adı

  Analiz Metodu

  Escherichia coli sayımı

  ISO 9308

  Koliform sayımı

  ISO 9308

  Pseudomonas aeruginosa sayımı

  TS EN ISO 16266

  Toplam canlı sayımı

  TS EN ISO 6222