Hakkımızda

Akre Su Analiz Laboratuvarı ; su mikrobiyolojisi ve su kimyası analizleri alanlarında deney hizmetleri sağlayan bir kuruluştur.2014 yılında hizmete girmiş ve deneylerinde uluslararası geçerliliği olan yöntemleri kullanarak ; çalışmalarını TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre yürütmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 standardında öngörülen tüm gereksinimleri karşılamak ve kuruluş içerisindeki tüm faaliyetler için prosedürler oluşturulmuştur.Bütün aşamalarında en yeni otomasyon yazılım programı kullanılarak ; müşterilerimize doğru , güvenilir ve hızlı deney sonuçları üreterek memnuniyetin sağlaması amaçlanmıştır.

Akre Su Analiz Laboratuvarı ; Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Kimya Laboratuvarı Birimleri ‘ ndeki tüm analizlerini standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. Mikrobiyoloji Laboratuvarı ‘ nda her analiz öncesi ve sonrasında ; geçmiş analizlere ait kalıntılar için sterilizasyon işlemlerini uygun bir şekilde yapmaktadır. Hijyen istenen tüm yüzeyler , cihazlar , ortam ve çalışan personeller için ; swap ve ortam kontrolü petrisi yöntemi ile hijyen kontrolüne dair çalışmalar yapılmaktadır.Kimya Laboratuvarı ‘ nda da her analiz öncesi ve sonrası kullanılan cihaz ve malzemelerin temizliği ;uygun kimyasallar kullanılarak yapılmaktadır.

Akre Su Analiz Laboratuvarı ; numune alma hizmetini kendi personeli ile standartlara uygun şekilde almakta ve uygun sürede laboratuvara ulaştırarak deney sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini teminat altına almaktadır.

Vizyon ve Misyonumuz

Akre Su Analiz Laboratuvarı ; müşteri memnuniyeti , dürüstlük , doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeden , konusunda sürekli olarak eğitilen , deneyimli ve uzman personeli ile uluslararası geçerliliği olan , güncel ISO metotlarını kullanarak en yeni cihazlar ile güvenilir ve hızlı sonuçlar vermektedir.

Gizlilik ve Tarafsızlık

Akre Su Analiz Laboratuvarı ; çalışmalarında bağımsızlığı , tarafsızlığı ve gizliliği sağlamak için çalışan her personel ile “Tarafsızlık Beyanı ve Gzlilik Sözleşmesi” yapmakta ve vermiş olduğu hizmetler süresince kuruluşlar hakkında öğrendiği bilgileri gizli tutmayı , bunları üçüncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder. TS EN ISO/EC 17025 standardına uygun olarak deney numunelerinde barkod sistemi kullanmakta olup , müşteri bilgileri analizi gerçekleştiren personel tarafından bilinmemektedir.