HAVUZ SUYU ANALİZLERİ

Kimyasal Analizler

  Parametre  Adı

  Analiz Metodu

  Alkalinite tayini

  TS 3790 EN ISO 9963-1

  Alüminyum tayini

  TS ISO 10566

  Amonyum tayini

  TS 7159

  Bakır tayini

  TS 3653

  Bulanıklık tayini

  TS 5091 EN ISO 7027

  Nitrat tayini

  TS 6231

  Nitrit tayini

 TS 7526 EN 26777

  pH tayini

  TS EN ISO 10523

  Renk tayini

  BS EN ISO 7887

  Serbest klor ve toplam klor tayini

  TS 6229 EN ISO 7393-2

  Sıcaklık tayini

  SM 2120 C

  Siyanürik asit tayini

  In house method

Mikrobiyolojik Analizler

  Parametre  Adı

  Analiz Metodu

  Escherichia coli sayımı

  ISO 9308

  Koliform sayımı

  ISO 9308

  Pseudomonas aeruginosa sayımı

  TS EN ISO 16266

  Toplam canlı sayımı

  TS EN ISO 6222